Om telefonlinjen

Länsstyrelserna arbetar aktivt för att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. En del i det arbetet är att få fler personer som utövar våld mot en närstående att söka hjälp för sitt våldsamma beteende. Välj att sluta riktar sig därför i första hand till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation

”Välj att sluta är ett regeringsuppdrag som drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och i samarbete med Sveriges länsstyrelser. Under perioden 2019 – 2020 var Välj att sluta ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län, men under 2021 blev verksamheten nationell.

Hantering av personuppgifter

Din anonymitet och integritet är viktig för oss. När du ringer till oss är du helt anonym. Vi som tar emot ditt samtal kan inte se varifrån du ringer och har inga uppgifter om dig, så länge du inte själv väljer att berätta något under samtalet. Det är med andra ord du som styr hur mycket du vill att den som svarar ska veta om dig. Vi kommer aldrig att tvinga dig att lämna uppgifter och vi har ingen möjlighet att inhämta uppgifter om dig på något annat sätt än att du själv berättar det för oss.

Det kan finnas tillfällen då du och den person du pratar med i telefonen är överens om att det finns barn i ditt hem som behöver stöd från socialtjänsten och/eller andra myndigheter. Vi kommer att berätta för dig hur det går till på socialtjänsten och hur du själv kan kontakta dem för råd och stöd.

Om du lämnar ditt namn och telefonnummer på vår telefonsvarare, i syfte att bli uppringd, kommer vi alltid att radera dina uppgifter efter att vi ringt upp dig. Vi sparar alltså inga personuppgifter. Kom ihåg att vi ringer tillbaka till dig från ett dolt nummer.

Klagomål

Har du synpunkter på telefonlinjen Välj att sluta kan du mejla oss på info@valjattsluta.se. När du mejlar kommer vi se din mejladress för att kunna svara, men vi behandlar den alltid anonymt. Mejlen raderas inom en månads tid. Vi kan tyvärr inte ge dig personliga svar eller göra bedömningar av din situation via e-post. Du som nyss pratat med någon av oss är varmt välkommen att fylla i en kort anonym enkät. Vi uppskattar det mycket! Din feedback är viktig för oss och för att vi ska kunna utveckla telefonlinjen ytterligare och därmed kunna hjälpa fler.

Så döljer du ditt besök

För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du radera historik, lagrade sidor med mera från din webbläsare. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Nedan hittar du exempel på hur du raderar ditt besök från de populäraste webbläsarna.

1. Välj “Historik” i menyn.
2. Välj sedan “Visa historik” och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas.

1. Klicka på Verktyg-knappen
2. Klicka på ”Historik”
3. Klicka på ”Redigera objekt…”
4. Klicka på ”Ta bort all webbinformation…”
5. Se till så att valet ”Rensa webbhistorik” är markerat
6. Klicka på ”Rensa webbinformation”

1. Välj ”Ta bort webbhistorik” från Verktyg-menyn.
2. Tryck på var och en av ”Ta bort…”-knapparna som du vill ta bort
3. Tryck på ”Stäng”.

1. Välj ”Rensa ut tidigare historik” från Verktyg-menyn.
2. Välj vilket tidsintervall som ska tas bort.
3. Tryck på ”Ta bort”