Om våld i nära relationer

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden. Våld är en handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar, både fysiskt och icke-fysiskt, som kan förekomma ofta eller sällan.

Det går att ändra ett våldsamt beteende och det finns hjälp att få genom individuella samtal eller samtal i grupp. I många kommuner erbjuds detta kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sitt våldsamma beteende.