Våld i nära relationer

All form av våldsamt beteende är i fokus för Välj att sluta. Våldet kan ta sig olika uttryck: det kan vara fysiskt med knuffar, slag och sparkar och det kan vara psykiskt med nedvärderingar, hot och kränkningar. Våld kan även vara materiellt, sexuellt och ekonomiskt. Våld utövas ofta i parrelationer, men även barn kan bli utsatta för våld av en förälder eller av ett syskon.

Välj att sluta riktar till personer som utövar våld i parrelationer där den som utövar våldet är över 18 år, men tar emot samtal från personer som utövar eller utsätts för annat relationsvåld också (våld mot barn, våld mot syskon, våld mot föräldrar, hedersrelaterat våld och förtryck m.m.). Om personer som är yngre än 18 år ringer till Välj att sluta så tas även dessa samtal emot men hänvisas sedan vidare till lämplig verksamhet.