Psykiskt våld i nära relationer är inte alltid tydligt. Det kan bli som en gråzon där du inte ser när du gått över gränsen. Kanske vet du inte ens att det du gör faktiskt skadar din partner. Genom att känna igen varningstecken och reflektera över ditt beteende går det att förhindra och bryta. Läs parlören för att lära dig om vilka beteenden som är vanliga inom det grå våldet.