Skip to content

Om telefonlinjen

Välj att sluta är en nationell telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Välj att sluta riktar sig främst till personer över 18 år, men även yngre är välkomna att ringa. Vi drivs av Manscentrum Stockholm.

Våra telefontider är måndag-fredag 08.30-16.00. Under juli är telefonlinjen öppen tisdagar 08.30-16.00.

Du ringer oss helt anonymt på 020-555 666.

Du är helt anonym

Syns inte på telefonräkningen

Samtalet är gratis

Välj att sluta är för dig som...

–> vill förändra ditt kontrollerande eller våldsamma beteende.

–> är yrkesverksam och möter personer med ett våldsamt beteende.

–> är närstående till någon som har ett våldsamt beteende eller som själv är utsatt.

När du ringer telefonlinjen

När du ringer Välj att sluta får du prata med en utbildad behandlare som har vana att hjälpa personer med olika typer av kontrollerande och våldsamma beteenden. Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Du kan vara anonym och kommer bli behandlad på ett respektfullt sätt.

Telefonsamtalet är upp till 30 minuter långt. Du berättar om hur du upplever dina problem och tillsammans hittar vi en väg framåt. Vi kan hjälpa dig vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.

Så går det till när du ringer