Berättelser

Behandlingen är mycket bra så här långt. Mina svårigheter och brister har lyfts fram, jag har blivit känslomässigt berörd och fått vägledning i att inte agera våldsamt. Jag har också fått ökad förståelse för hur min partner upplever stark ilska och aggressivt beteende. Under behandlingen har det skett positiva förändringar i mitt beteende och i relationen till min hustru. Jag har påbörjat en förändringsprocess i mitt förhållningssätt generellt i alla mina nära relationer. Hur jag kommunicerar och lyssnar, hur jag hanterar mina känslor och impulser. Relationen till min hustru har tagit ett litet steg i rätt riktning. Jag har undvikit att agera aggressivt, jag har lugnat ner mig och inte fått våldsamma aggressiva utbrott. Hon upplever mig som mer lugn och inkännande nu. 
 
Till andra som upplever att de har problem med ett våldsamt beteende skulle jag vilja säga - Sök hjälp. Gå inte bara runt och tro att det ska bli bättre, utan ta ansvar över ditt agerande. Med hjälp och vägledning kan det bli förändring och ett bättre mående. Det är svårt att klara av dina inre svårigheter på egen hand.

Jag brukade bli rasande arg för små bagateller. Det fick mig att söka hjälp. Jag upptäckte att jag hade problem med våldsamt beteende när det slank ut fula ord ur min mun.

Behandlingen är väldigt bra, jag har lärt mig olika, sätt att undvika våldsamma situationer och jag är mer medveten om mitt beteende nu än tidigare. Redan efter ett par besök har jag lärt mig behärska mig på ett annat sätt än jag brukade. Mina relationer påverkas positivt. Jag har knappt höjt på rösten i situationer där jag förut brukade bli arg. Jag skulle starkt rekommendera andra att söka hjälp om de känner att de har liknande problem – jag har redan rekommenderat behandlingen till en vän.

Vi driver en av de många verksamheter som man kan bli hänvisad till för fortsatt behandling när man ringt till telefonlinjen. De flesta män som vi behandlar berättar att de blir arga, överdrivet arga. En inledande beskrivning kan vara ”Jag har ett hett temperament”, ”Jag höjer rösten och skriker” eller ”Jag har förstått att min ilska gör att min familj känner obehag och att de är rädda för mig”.

Det är nervöst att komma hit, och svårt att veta hur man ska börja och vad man ska berätta. Vi vet att det är laddat, att man kan vara fylld med skuld och skam och tankar om vad vi ska tycka om dem. Därför börjar vi också med ett kortare telefonsamtal med möjlighet att få en tid för besök så snart som möjligt. Att komma in i vår lokal, ta en kopp kaffe och möta en behandlare som är trygg och lugn brukar hjälpa mot den första osäkerheten.

När vi möter män i behandling tänker vi att det är personer som vill ha hjälp med att förändra ett beteende - t ex att sluta använda våld. Det är alltså inte en våldsam person. För oss är den en självklarhet att skilja mellan person och handling.

Den viktigaste genombrottet i behandlingen är att flytta fokus från partnern till mannen själv och därmed göra honom uppmärksam på sin egen ilska och aggressivitet. “Vad är det jag säger och vad är det jag gör?” Nästa steg är att så småningom stå ut med svåra känslor som frustration, besvikelse och tillkortakommanden. Att lära sig stå ut med känslan av vanmakt, utan att använda våld.

Män som avslutar sin behandling brukar berätta att de känner sig mycket lugnare. Att de har lärt sig att svåra känslor inte är farliga och att de vågar känna saker. Det är inte ovanligt att de märkt att barnen plötsligt vill vara mer med dem - att de helt enkelt inte är rädda längre.

Alla är välkomna till oss, oavsett hur våldet tar sig uttryck våldet. Om närstående personer upplever ett hotfullt och skrämmande beteende, då är det dags att söka hjälp.

När du ringer telefonlinjen
Telefonlinjen vänder sig till dig som bor i Stockholms län eller Skåne län. När du ringer till Välj att sluta-linjen får du prata med en utbildad terapeut eller annan professionell som har vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerade och våldsamma beteenden. Du som ringer har rätt att vara anonym och kommer alltid att bli behandlad med förståelse och respekt.

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Du är välkommen att ringa telefonlinjen om du upplever problem med till exempel svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden.

Telefonsamtalet är upp till 30 minuter långt. Du berättar om hur du upplever dina problem och tillsammans hittar vi en väg framåt. Vissa tycker att det räcker med detta samtal till att börja med, medan andra vill få hjälp att påbörja en längre behandling. I dessa fall kommer vi hjälpa dig vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.