Enkät: Du som ringt telefonlinjen

1. Hur väl tycker du att den som svarade i telefonen förstod din situation? (Välj en siffra från 1-5, 1 innebär väldigt dåligt, 5 innebär väldigt bra.)
3. Hur nöjd är du med samtalet i stort? (Välj en siffra från 1-5, 1 innebär väldigt dåligt, 5 innebär väldigt bra.)
4. Skulle du rekommendera andra att ringa telefonlinjen?