När du ringer telefonlinjen

Telefonlinjen vänder sig till dig som bor i Stockholms län eller Skåne län. När du ringer till Välj att sluta-linjen får du prata med en utbildad rådgivare som har vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerade och våldsamma beteenden. Du som ringer har rätt att vara anonym och kommer alltid att bli behandlad med förståelse och respekt.

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Du är välkommen att ringa telefonlinjen om du upplever problem med till exempel svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden.

Telefonsamtalet är upp till 30 minuter långt. Du berättar om hur du upplever dina problem och tillsammans hittar vi en väg framåt. Att förändra ett våldsamt beteende tar tid, och det är vanligt att man behöver påbörja en längre behandling. I dessa fall kommer vi hjälpa dig vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.

Tillgång till tolk
För dig som inte talar svenska eller engelska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Är ditt ärende akut får du vänta kvar i telefonen medan vi ringer upp en tolk som är med i samtalet, detta kan dröja en liten stund. Är ärendet mindre akut kan vi be att få ringa upp dig tillsammans med en tolk.

Anonymitet
När du ringer till oss är du helt anonym. Vi som tar emot ditt samtal kan inte se varifrån du ringer och har inga uppgifter om dig, så länge du inte själv väljer att berätta något under samtalet. Det är med andra ord du som styr hur mycket du vill att den som svarar ska veta om dig. Vi kommer aldrig att tvinga dig att lämna uppgifter och vi har ingen möjlighet att inhämta uppgifter om dig på något annat sätt än att du själv berättar det för oss.

Om du lämnar ditt namn och telefonnummer på vår telefonsvarare, i syfte att bli uppringd, kommer vi alltid att radera dina uppgifter efter att vi ringt upp dig. Vi sparar alltså inga personuppgifter. Kom ihåg att vi ringer tillbaka till dig från ett dolt nummer.

Så här går det till

Du ringer till telefonlinjen

anonymt på 020-555 666

Du ringer till telefonlinjen anonymt på 020-555 666

Om telefonlinjen

De som svarar i telefon är utbildade terapeuter eller psykologer som har erfarenhet av attprata med personer som är oroliga över ett våldsamt beteende. Alla som ringer tilltelefonlinjen ska bli mötta med respekt.

Om samtalet

Samtalet kan pågå i ca 30 minuter och innehållet anpassas till dig som ringer och de problem du upplever.

Om du vill gå vidare och få ytterligare hjälp efter samtalet kommer den du pratar med att hänvisa dig vidare till en verksamhet i ditt närområde där du kan få professionell hjälp för att jobba vidare med dina problem

De som svarar i telefon är utbildade terapeuter eller psykologer som har erfarenhet av attprata med personer som är oroliga över ett våldsamt beteende. Samtal kan pågå i ca. 30minuter. Vill du ha ytterligare stöd hänvisas du till en verksamhet där du bor.

Samtalet avslutas

Samtalet avslutas

Du kontaktar en

verksamhet i ditt

närområde

Du kontaktar en verksamhet i ditt närområde

 

 

Beroende på ditt behov och den verksamhet som finns i din närhet kan detta stöd se liteolika ut. Det kan vara program som pågår under en längre tid eller enskilda stödsamtal.

Tid bokas för ett första

möte

Tid för första möte bokas in.

Om behandlingen

Verksamheter som erbjuder hjälp till förändring finns främst i kommunal regi men det förekommer även fristående aktörer. Beroende på ditt behov och den verksamhet som finns i din närhet kan detta stöd se lite olika ut. Det kan vara program som pågår under en längre tid eller enskilda stödsamtal.

Samtalet avslutas

Samtalet avslutas

Första möte

Första möte