Skip to content

Berättelser

Att berätta är första steget till förändring. Ta del av andras berättelser, både från personer som har kontaktat Välj att sluta och från oss som jobbar här.

Att leva i en relation kan vara svårt, ett samtal till Välj att sluta handlar ofta om olika typer av svåra relationsproblem och beteenden som kan skada partnern och eventuella barn. Det kan röra sig om konflikter som urartar och som kan leda till knuffar, slag och sparkar. Det kan också handla om svartsjuka, kränkande och respektlöst agerande, hotfullt och kontrollerande beteende eller ilska som skrämmer partner och barn. Att ringa till Välj att sluta är ett första steg att komma till rätta med de destruktiva mönstren. Ibland är det svårt att komma till skott, men det är bra att bryta de onda cirklarna så fort som möjligt.

Hur blir jag bemött?

Du som ringer till telefonlinjen kan förvänta dig ett professionellt och respektfullt bemötande. Vår främsta drivkraft är att hjälpa dig i din strävan mot att sluta utöva våld. Vi vet att det kan vara nervöst och jobbigt att ringa till oss, just därför kommer du att bli väl omhändertagen av våra rådgivare. Vi vet också att det är fullt möjligt att ändra ett våldsamt beteende. Vår förhoppning är att du efter samtalet ska känna dig lättad över att ha pratat om dina problem, men också att du känner dig handlingskraftig, stärkt och fullt kapabel att med rätt hjälp sluta utöva våld.

Vad är nästa steg?

Att ringa till Välj att sluta är ett första steg för dig som vill sluta utöva våld. Det mest effektiva sättet att sedan lyckas med din målsättning är att gå i en behandling. Våra rådgivare känner till vilka mottagningar som finns runt om i landet och du som ringer kommer att få all information du behöver för att kunna ta kontakt med någon av dessa. Det är oftast bra att kontakta mottagningen och boka en samtalstid så snart som möjligt efter att ha avslutat kontakten med oss.

Det är vanligt att rådgivarna får frågor om hur behandlingen går till. Behandlingen ser olika ut beroende på var man vänder sig. Generellt kan sägas att behandling erbjuds individuellt eller i grupp. Målsättningen är alltid att våldet ska upphöra och klienten behöver förstå sitt ansvar för det våld som utövas. Behandling handlar också om ökad självkännedom, att förstå hur våldet påverkar en själv och omgivningen, och innehåller olika tekniker för att inte hamna i situationer som kan leda till våld. Behandling innehåller också kunskap kring känslor, impulskontroll, alternativ till våld, konfliktlösning, kommunikation och livskunskap.

Jag kunde bli jättearg på småsaker, tappade kontrollen helt och det bara svartnade för ögonen. Jag skrek och betedde mig illa mot min fru, slog i dörrar och tog sönder saker. Jag hade inget tålamod med mina barn. Barnen var rädda för mig. Till sist insåg jag att jag behövde ta tag i det här så jag sökte på internet och hittade Välj att sluta. De lyssnade och hjälpte mig att se saker på ett nytt sätt och hänvisade mig till en behandling i min kommun

Det var jobbigt i början av behandlingen. Allt var nytt, jag skämdes och kände mig stressad. Nu är det bättre. Jag har lärt mig olika tekniker för att lösa situationer som förut blev våldsamma. Jag är mer uppmärksam på mitt beteende nu än vad jag var tidigare. Redan efter ett par besök har jag lärt mig behärska mig på ett annat sätt än jag brukade. Mina relationer påverkas positivt. Jag har lyckats hålla mig lugn i situationer där jag förut brukade bli arg. Jag lär mig mycket varje gång vi möts i gruppen men jag förstår att det tar tid att ändra invanda beteenden. Jag skulle starkt rekommendera andra att söka hjälp om de känner att de har liknande problem – jag har redan rekommenderat behandlingen till en vän som jag vet har liknande problem.

Vi driver en av de många mottagningar som man kan bli hänvisad till för fortsatt behandling när man ringt till telefonlinjen. De flesta män som vi behandlar berättar att de blir arga, överdrivet arga. En inledande beskrivning kan vara ”Jag har ett hett temperament”, ”Jag höjer rösten och skriker” eller ”Jag har förstått att min ilska gör att min familj känner obehag och att de är rädda för mig”.

Det är nervöst att komma hit, och svårt att veta hur man ska börja och vad man ska berätta. Vi vet att det är laddat, att man kan vara fylld med skuld och skam och tankar om vad vi ska tycka om dem. Därför börjar vi också med ett kortare telefonsamtal med möjlighet att få en tid för besök så snart som möjligt. Att komma in i vår lokal, ta en kopp kaffe och möta en behandlare som är trygg och lugn brukar hjälpa mot den första osäkerheten.

När vi möter män i behandling tänker vi att det är personer som vill ha hjälp med att förändra ett beteende – t ex att sluta använda våld. Det är alltså inte en våldsam person. För oss är den en självklarhet att skilja mellan person och handling.
Den viktigaste genombrottet i behandlingen är att flytta fokus från partnern till mannen själv och därmed göra honom uppmärksam på sin egen ilska och aggressivitet. “Vad är det jag säger och vad är det jag gör?” Nästa steg är att så småningom stå ut med svåra känslor som frustration, besvikelse och tillkortakommanden. Att lära sig stå ut med känslan av vanmakt, utan att använda våld.

Män som avslutar sin behandling brukar berätta att de känner sig mycket lugnare. Att de har lärt sig att svåra känslor inte är farliga och att de vågar känna saker. Det är inte ovanligt att de märkt att barnen plötsligt vill vara mer med dem – att de helt enkelt inte är rädda längre.

Alla är välkomna till oss, oavsett hur våldet tar sig uttryck våldet. Om närstående personer upplever ett hotfullt och skrämmande beteende, då är det dags att söka hjälp.

Att leva i en relation kan vara svårt, ett samtal till Välj att sluta handlar ofta om olika typer av svåra relationsproblem och beteenden som kan skada partnern och eventuella barn. Det kan röra sig om konflikter som urartar och som kan leda till knuffar, slag och sparkar. Det kan också handla om svartsjuka, kränkande och respektlöst agerande, hotfullt och kontrollerande beteende eller ilska som skrämmer partner och barn. Att ringa till Välj att sluta är ett första steg att komma till rätta med de destruktiva mönstren. Ibland är det svårt att komma till skott, men det är bra att bryta de onda cirklarna så fort som möjligt.

Hur blir jag bemött?

Du som ringer till telefonlinjen kan förvänta dig ett professionellt och respektfullt bemötande. Vår främsta drivkraft är att hjälpa dig i din strävan mot att sluta utöva våld. Vi vet att det kan vara nervöst och jobbigt att ringa till oss, just därför kommer du att bli väl omhändertagen av våra rådgivare. Vi vet också att det är fullt möjligt att ändra ett våldsamt beteende. Vår förhoppning är att du efter samtalet ska känna dig lättad över att ha pratat om dina problem, men också att du känner dig handlingskraftig, stärkt och fullt kapabel att med rätt hjälp sluta utöva våld.

Vad är nästa steg?

Att ringa till Välj att sluta är ett första steg för dig som vill sluta utöva våld. Det mest effektiva sättet att sedan lyckas med din målsättning är att gå i en behandling. Våra rådgivare känner till vilka mottagningar som finns runt om i landet och du som ringer kommer att få all information du behöver för att kunna ta kontakt med någon av dessa. Det är oftast bra att kontakta mottagningen och boka en samtalstid så snart som möjligt efter att ha avslutat kontakten med oss.

Det är vanligt att rådgivarna får frågor om hur behandlingen går till. Behandlingen ser olika ut beroende på var man vänder sig. Generellt kan sägas att behandling erbjuds individuellt eller i grupp. Målsättningen är alltid att våldet ska upphöra och klienten behöver förstå sitt ansvar för det våld som utövas. Behandling handlar också om ökad självkännedom, att förstå hur våldet påverkar en själv och omgivningen, och innehåller olika tekniker för att inte hamna i situationer som kan leda till våld. Behandling innehåller också kunskap kring känslor, impulskontroll, alternativ till våld, konfliktlösning, kommunikation och livskunskap.

Jag kunde bli jättearg på småsaker, tappade kontrollen helt och det bara svartnade för ögonen. Jag skrek och betedde mig illa mot min fru, slog i dörrar och tog sönder saker. Jag hade inget tålamod med mina barn. Barnen var rädda för mig. Till sist insåg jag att jag behövde ta tag i det här så jag sökte på internet och hittade Välj att sluta. De lyssnade och hjälpte mig att se saker på ett nytt sätt och hänvisade mig till en behandling i min kommun

Det var jobbigt i början av behandlingen. Allt var nytt, jag skämdes och kände mig stressad. Nu är det bättre. Jag har lärt mig olika tekniker för att lösa situationer som förut blev våldsamma. Jag är mer uppmärksam på mitt beteende nu än vad jag var tidigare. Redan efter ett par besök har jag lärt mig behärska mig på ett annat sätt än jag brukade. Mina relationer påverkas positivt. Jag har lyckats hålla mig lugn i situationer där jag förut brukade bli arg. Jag lär mig mycket varje gång vi möts i gruppen men jag förstår att det tar tid att ändra invanda beteenden. Jag skulle starkt rekommendera andra att söka hjälp om de känner att de har liknande problem – jag har redan rekommenderat behandlingen till en vän som jag vet har liknande problem.

Vi driver en av de många mottagningar som man kan bli hänvisad till för fortsatt behandling när man ringt till telefonlinjen. De flesta män som vi behandlar berättar att de blir arga, överdrivet arga. En inledande beskrivning kan vara ”Jag har ett hett temperament”, ”Jag höjer rösten och skriker” eller ”Jag har förstått att min ilska gör att min familj känner obehag och att de är rädda för mig”.

Det är nervöst att komma hit, och svårt att veta hur man ska börja och vad man ska berätta. Vi vet att det är laddat, att man kan vara fylld med skuld och skam och tankar om vad vi ska tycka om dem. Därför börjar vi också med ett kortare telefonsamtal med möjlighet att få en tid för besök så snart som möjligt. Att komma in i vår lokal, ta en kopp kaffe och möta en behandlare som är trygg och lugn brukar hjälpa mot den första osäkerheten.

När vi möter män i behandling tänker vi att det är personer som vill ha hjälp med att förändra ett beteende – t ex att sluta använda våld. Det är alltså inte en våldsam person. För oss är den en självklarhet att skilja mellan person och handling.
Den viktigaste genombrottet i behandlingen är att flytta fokus från partnern till mannen själv och därmed göra honom uppmärksam på sin egen ilska och aggressivitet. “Vad är det jag säger och vad är det jag gör?” Nästa steg är att så småningom stå ut med svåra känslor som frustration, besvikelse och tillkortakommanden. Att lära sig stå ut med känslan av vanmakt, utan att använda våld.

Män som avslutar sin behandling brukar berätta att de känner sig mycket lugnare. Att de har lärt sig att svåra känslor inte är farliga och att de vågar känna saker. Det är inte ovanligt att de märkt att barnen plötsligt vill vara mer med dem – att de helt enkelt inte är rädda längre.

Alla är välkomna till oss, oavsett hur våldet tar sig uttryck våldet. Om närstående personer upplever ett hotfullt och skrämmande beteende, då är det dags att söka hjälp.

När du ringer telefonlinjen

När du ringer Välj att sluta får du prata med en utbildad behandlare som har vana att hjälpa personer med olika typer av kontrollerande och våldsamma beteenden. Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Du kan vara anonym och kommer bli behandlad ett respektfullt sätt.

Telefonsamtalet är upp till 30 minuter långt. Du berättar om hur du upplever dina problem och tillsammans hittar vi en väg framåt. Vi kan hjälpa dig vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.

Så går det till när du ringer