Skip to content

Våld i nära relationer

All form av våldsamt beteende i nära relationer är fokus för Välj att sluta. Det kan ta sig olika uttryck; Fysiskt (exempelvis knuffar, slag och sparkar), psykiskt (exempelvis nedvärderingar, hot och kränkningar), Sexuellt (exempelvis sex utan samtycke), ekonomiskt (exempelvis kontroll över andras tillgångar) materiellt (exempelvis slå sönder saker) eller annat våldsamt beteende som framkallar rädsla hos din partner eller barn. Våldet kan även utövas mot ett syskon, förälder, släkting eller mot andra närstående.

Det grå våldet

Psykiskt våld i nära relationer är inte alltid tydligt. Det kan bli som en gråzon där du inte ser att du gått över gränsen. Kanske vet du inte ens att det du gör faktiskt skadar din partner. Genom att känna igen varningstecken och reflektera över ditt beteende går det att förändra. Vi har skapat en lista med nyord för att ringa in beteenden som kan definieras som psykiskt våld.

020 555 666
020 555 666

När du känslominskar din partner så respekterar du inte dennes känslor och upplevelser. Du kan säga saker som ”det där var väl inte så farligt?” eller ”varför är du så känslig?” när din partner har blivit upprörd över någonting du sagt eller gjort.

Att livssplaina betyder att du har många åsikter om hur din partner borde leva sitt liv. Beteendet grundar sig i en övertygelse om att ”du vet bäst” vilket leder till att du vill blanda dig i och bestämma över saker som din partnerns val av vänner, ekonomiska beslut eller framtidsplaner.

Att öppenshamea betyder att du förminskar eller nedvärderar din partner inför andra människor. Du kan till exempel skämta om din partners intelligens eller utseende för att sedan bli irriterad när partnern ”inte kan ta ett skämt”.

Att scrollkolla innebär att du börjar kontrollera din partners nätaktivitet och använder det som ett sätt för att misstänkliggöra. Det kan handla om att du kräver att den du är tillsammans med ska sluta följa personer som gör dig svartsjuk eller att du ifrågasätter partnerns taggade och upplagda bilder.

Att ha åsikter om ens partners kläder kan nog de flesta som varit i en relation känna igen sig i. Men att klädkontrollera handlar om att gång på gång nedvärdera din partner genom att uttala dig kritiskt om dennes kläder. Ofta grundar sig beteendet i svartsjuka och att du vill bestämma över hur den du är tillsammans med uppfattas av andra människor

Att skicka många och långa sms till sin partner är vanligt och oftast grundat i omtanke och kärlek. Men hur vet man när ens meddelanden passerat gränsen för vad som är okej? Det tydligaste tecknet är att ditt smsande blir ett sätt att kontrollera din partner. Du kanske frågar vad din partner befinner sig, gör eller har på sig. Du kan även bli arg om du inte får svar med en gång.

Att i en relation ha förväntningar och drömmar om ens framtid tillsammans är oftast bara härligt. Men att överromantisera handlar om att förälska sig i en drömbild av sin partner som blir nästintill omöjlig att leva upp till. Ofta förväntar du dig att den du är tillsammans med ska göra ditt liv fullständigt genom att vara och bete sig på ett speciellt sätt. Om det sedan inte sker kan det sluta med att du blir upprörd och arg på din partner.

Det är inte helt ovanligt att man i början av ett förhållande bara vill umgås med varandra och lever i en slags sluten kärleksbubbla. Men i vissa fall kan det gå så långt att du istället börjar isolera din partner från omvärlden. Detta gör du genom att skapa en ”vi mot dom”-känsla där du till och med får din partner att ifrågasätta sina närmaste vänner och familj.

I ett förhållande händer det ibland att man skyller olika vardagliga saker på varandra. Men att skulda är mycket allvarligare och innebär att du anklagar din partner oavsett vad det gäller. Efter bråk kan du exempelvis säga att du blivit så arg för att din partner provocerat dig eller inte låtit dig vara ifred.

Många kan nog känna igen sig i att någon gång ha svarat ”nej” på frågan om man är sur när man egentligen varit det. Men att offerstraffa handlar om att straffa din partner genom att använda en sorts utfrysningsmetod. Oftast märks det genom att du knappt svarar på tilltal, drar dig för fysisk kontakt och är uppenbart avvisande utan att tala om varför.